دومین مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین روز سه شنبه 30تیر 1402با حضور ناظرکارگروه صندوق های پژوهش و فناوری مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین، رئیس پارک علم و فناوری قزوین و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین سهامداران بخش خصوصی و دولتی در سالن “vip پارک علم وفناوری” برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین، بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه انتخاب هیئت مدیره و انتخاب بازرس در دستور کار این جلسه قرار داشت.
محسن شیرمحمدی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان، گزارشی از عملکرد سال گذشته این صندوق ارائه نمود که گزارش اهم مصوبات هیئت مدیره، اقدامات اجرایی، شرح صورت های مالی( سرمایه گذاری های صورت گرفته، درآمدها و هزینه‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اطلاعات مربوط به سود هر سهم) و برنامه های آتی صندوق، از عمده محورهای این گزارش بود.
در ادامه، حسابرس و بازرس قانونی این صندوق صورتهای مالی را قرائت کرده و در این خصوص به سوالات سهامداران نیز پاسخ داده شد‌.
در پایان نیز کاندیدای بازرس و روزنامه کثیرالانتشار معرفی و رای گیری انجام گرفت.