جلسه با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تجاری سازی محصولات فرهنگی و هنری   چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس فائزی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین و جناب آقای دکتر مافی رئیس پارک علم و فناوری و جناب آقای مهندس شیرمحمدی در...