نشست با جناب آقای دکتر نامدار مدیر شعب بانک ملت استان قزوین

 

چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ نشستی با حضور دکتر سعید نامدار مدیر شعب بانک ملت استان قزوین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی استان قزوین، جلسه ی هم اندیشی مدیر عامل صندوق و پژوهش وفناوری استان قزوین با دکتر سعید نامدار مدیر شعب بانک ملت استان قزوین درخصوص راهکار های همکاری فی مابین صندوق و بانک ملت باهدف حمایت از فعالیت های فناورانه ونوآورانه شرکت های دانش بنیان برگزار گردید.