برگزاری جلسه هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین و اعطای برگه های سهام سهامداران

 

جلسه ی هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین روز چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ با حضور مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین ، رئیس پارک علم و فناوری استان قزوین ، نمایندگان شرکت هفت الماس، برناگستران و نیک پندار شریف در سالن جلسات پارک علم و فناوری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین، در ابتدای جلسه مهندس محسن شیر محمدی، مدیر عامل صندوق پژوهش وفناوری ضمن خیر مقدم و تقدیر و تشکر از حضور سهامداران در جلسه برگه های سهام مطابق مواد درج شده در اساسنامه صندوق رامیان صاحبان سهام توزیع کردند؛ لازم به ذکر است برگه های سهام با توجه به اختصاص سهام هریک از اعضای هیئت مدیره تهیه و دارای مناط اعتبار می باشند.