بازدید مدیر عامل استیل البرز و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس جناب آقای مهندس نوید ایزد پناه از صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین و پارک علم و فناوری قزوین

 

صبح روز ۴بهمن ماه ۱۴۰۰ نمایندگان شرکت های استیل البرز، هفت الماس با صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین دیدار به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی ، صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین ، طی این دیدار آقایان نوید ایزد پناه(مدیر عامل شرکت استیل البرز و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس) و مهندس علینژاد مدیریت کارخانه هفت الماس در رابطه با اهداف صندوق ، سرمایه گذاری خطر پذیر ، توانمند سازی و کارگزاری مالی به گفت و گو پرداختند.

 

 

بازدید مدیر عامل استیل البرز و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس جناب آقای مهندس نوید ایزد پناه

بازدید مدیر عامل استیل البرز و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس جناب آقای مهندس نوید ایزد پناه

بازدید مدیر عامل استیل البرز و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع هفت الماس جناب آقای مهندس نوید ایزد پناه