جلسه با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تجاری سازی محصولات فرهنگی و هنری

 

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس فائزی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین و جناب آقای دکتر مافی رئیس پارک علم و فناوری و جناب آقای مهندس شیرمحمدی در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین این جلسه حول محور تجاری سازی محصولات فرهنگی و هنری و همکاری این اداره با صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان قزوین بعنوان مجری خانه خلاق سعدالسلطنه از طرف پارک‌علم و فناوری شکل گرفت.