بازدید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دکتر محمدبیگی و دکتر سیاهکالی مرادی ازغرفه صندوق پژوهش و فناوری در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی.

 

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان قزوین
در آذر ماه ۱۴۰۰ بازدید جناب آقای دکتر سیاهکالی مرادی وسرکار خانم دکتر محمد بیگی از غرفه صندوق پژوهش و فناوری در اولین رویداد نمایشگاهی به هم رسانی و چالش های فناوری صنعت ، لوازم خانگی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گردید.